Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij beslissen mee over onderwijsinhoudelijke keuzes, zoals de schooltijden, vrijwillige ouderbijdragen en over de verdeling van het geld. In de Wet ‘medezeggenschap op scholen’ is vastgelegd dat alle scholen een MR moeten hebben. De MR heeft twee soorten rechten, namelijk het instemmingsrecht en het adviesrecht.

 

Wie zitten er in de MR?
In de Medezeggenschapsraad (MR) van Opmaat zitten acht personen, vier enthousiaste ouders en vier bevlogen leerkrachten. Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit: Fatma Hmani (ouder), Funda Tutuca (ouder), Evert-Jan Sneekes (ouder en voorzitter MR), Geert Boomer (ouder), Judith Schaftenaar (leerkracht), Froukje Jansze (leerkracht), Marije Vos (leerkracht) en Noortje Teeuwen (leerkracht).

Van harte uitgenodigd
De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken: de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in onze jaarkalender in Parro. Een vergadering van de MR bijwonen? Wij zijn blij met uw komst! Wilt u zich van tevoren aanmelden via mr.opmaat@wijwijzer.nu?  Als u een onderwerp onder de aandacht wilt brengen, laat het ons weten in de e-mail.

 

V.l.n.r. Judith Schaftenaar, Froukje Jansze, Marije de Vos, Fatma Hmani, Funda Tutuca, Evert-Jan Sneekes, Noortje Teeuwen en Geert Boomer