Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Neemt u hiervoor contact met ons op om een afspraak te plannen.

Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen.

Uw kind is ingeschreven bij Opmaat als:

* u een kennismakingsgesprek heeft gehad met de directie of de teamleider(s). Een afspraak hiervoor kunt u maken via onze administratie.
* u een aanmeldingsformulier bij ons heeft ingeleverd.
* u hiervan een bevestiging heeft ontvangen per e-mail.

Voor ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan, raden wij u aan om contact met ons op te nemen als uw kind tweeënhalf jaar oud is. Indien een peuter een significante ontwikkelingsvoorsprong heeft, dan kan de mogelijkheid besproken worden dat een kind met 3 jaar en 10 maanden kan starten. In principe start een leerling op onze basisschool als hij/zij 4 jaar oud is. Als school willen we voorkomen dat een peuter een onplezierige start heeft omdat hij/zij nog niet schoolrijp is. Dat betekent dat we de bovenstaande beslissing zorgvuldig maken. 

U kunt een mail sturen naar admin.opmaat@jl.nu of ons bellen op 0252-620825   
Tijdens het kennismakingsgesprek informeren we u over ons onderwijs en faciliteiten en over de vervolgstappen om de inschrijving op onze school definitief te maken. Verder kunt u uw vragen stellen en kunnen we bijzonderheden ten aanzien van uw kind bespreken, zoals medische of persoonlijke omstandigheden (indien van toepassing).

Voor de huidige groepen 4 2022-2023 nemen wij geen nieuwe leerlingen aan. 

De rondleiding en ons gesprek duren samen ongeveer een uur. 

Hopelijk tot ziens bij Opmaat!