Kennismakingsgesprek en rondleiding

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
U kunt ons bellen op het nummer 0252-620825.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. We plannen hier ongeveer één uur voor in.

Voor ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan, raden wij u aan om contact met ons op te nemen als uw kind tweeënhalf jaar oud is. 
 

Procedure plaatsing driejarigen

 1. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek met de directie of teamleider(s) plaats. U mag uw kind meenemen naar dit gesprek.

 1. Hierna kunt u een aanmeldformulier inleveren. Door dit formulier in te leveren geeft u toestemming aan Opmaat om contact op te nemen met de peuterspeelzaal/kinderopvang. 

 1. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

 2. Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden ook vijf wendagen ingepland.


Procedure plaatsing als uw kind al op de basisschool zit

 1. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek met de directie, teamleider(s) of IB’er(s) plaats. Tijdens dit gesprek komt uw kind niet mee. 

 2. Indien u na dit gesprek de wens heeft om over te stappen, informeert u de huidige basisschool hierover. 

 3. U geeft ons schriftelijk toestemming contact op te nemen met de huidige basisschool.

 1. De intern begeleider van Opmaat inventariseert de onderwijsbehoefte en stemt met de directie af of hieraan voldaan kan worden.

 1. Mochten wij hieraan kunnen voldoen, stellen wij u hiervan op de hoogte en ontvangt u een aanmeldformulier.

 1. Wanneer wij niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan laten wij u dit weten en helpen wij u een andere school te zoeken. Hierbij wordt het CCP (Centraal Coördinatiepunt Passend Onderwijs Haarlemmermeer) ingeschakeld. Ook kunnen we besluiten niet tot plaatsing over te gaan i.v.m. de groepsgrootte en/of zorgzwaarte in onze eigen klassen.

 1. Wanneer de inschrijving definitief is, krijgt u hiervan een bevestiging.

 2. U kunt contact opnemen met degene waarmee u het kennismakingsgesprek heeft gevoerd voor een afspraak om ook aan uw kind de school te laten zien.  

 
Actueel overzicht van groepen waar wij beperkt of geen plek hebben

Schooljaar 2023-2024 (tot de zomervakantie 2024)

Schooljaar 2024-2025 (tot de zomervakantie 2025)