Samenwerking met ouders

Ouderbetrokkenheid

Om uw kind te laten groeien en stralen, is het van belang dat ouders, kinderen en leerkrachten goed samenwerken. De deur staat altijd open om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Gedurende het jaar zijn er 10 minutengesprekken en u bent van harte welkom om aan te sluiten bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. Daarnaast nodigen wij u uit:

Ook gebruiken wij het communicatieplatform Parro. Hier vindt u alle informatie en communicatie, zoals nieuwsbrieven, berichten van uw leerkracht, handige documenten, afsprakenplanner en meer.