Praktische zaken
Basisschool Opmaat is gevestigd op Sarabande 5. Onze deuren gaan ‘s morgens om 8.00 uur open en om 8.15 uur start de les. Onze overblijf is geregeld door de Ricardo van Rhijn Foundation. De studenten en medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation organiseren sociale en sportieve activiteiten voor kinderen, ook tijdens onze overblijf. 
 

De schooltijden
Bij basisschool Opmaat hanteren wij de volgende schooltijden:

   maandag

(8.00)  8.15 - 11.45 uur

(12.40) 12.45 - 14.45 uur

   dinsdag

(8.00)  8.15 - 11.45 uur

(12.40) 12.45 - 14.45 uur

   woensdag

(8.00)  8.15 - 12.15 uur

   donderdag

(8.00)  8.15 - 11.45 uur

(12.40) 12.45 - 14.45 uur

   vrijdag

(8.00)  8.15 - 12.00 uur (onderbouw, groepen 1 t/m 4)

(8.00)  8.15 - 11.45 uur

(12.40) 12.45 - 14.45 uur (bovenbouw, groepen 5 t/m 8)

 

Vakanties schooljaar 2023-2024: 

Herfstvakantie

maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag

vrijdag 29 maart 2024 t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie

maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024

Hemelvaart

donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024

(valt in de meivakantie)

Pinksteren 

maandag 20 mei 2024

Zomervakantie

maandag 22 juli 2024 t/m vrijdag 30 augustus 2024


Studiedagen 2023-2024:


Vakanties schooljaar 2024/2025: 

Herfstvakantie

maandag 28 oktober 2024 t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

maandag 17 februari 2025 t/m vrijdag 21 februari 2025

Meivakantie 
(inclusief Goede Vrijdag en Tweede Paasdag)

vrijdag 18 april 2025 t/m vrijdag 2 mei 2025

Hemelvaart

donderdag 29 mei 2025

Pinksteren 

maandag 9 juni 2025

Zomervakantie

maandag 12 juli 2025 t/m vrijdag 24 augustus 2025

   


Studiedagen 2024/2025:


Praktische informatie ouders
 

Praktische informatie groep ½ 

Praktische informatie groep 3 t/m 8 


 

Overlijf met de Ricardo van Rhijn Foundation
Bij basisschool Opmaat is er gelegenheid om over te blijven in de middagpauze. De pauze is voor alle groepen van 11.45 uur tot 12.45 uur. De kinderen die overblijven, eten in hun eigen klas onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarnaast is er tijd voor ontspanning en gelegenheid om buiten te spelen. Tijdens het buitenspelen wordt het toezicht verzorgd door De Ricardo van Rhijn Foundation. Zij bieden verschillende sportactiviteiten aan. Kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen. Voor het overblijven vragen wij een vergoeding, die afhankelijk van de frequentie van het overblijven. De kosten zijn voor drie dagen per week ongeveer 200 euro en voor vier dagen per week ongeveer 240 euro.
 

Kinderopvang bij basisschool Opmaat
BSO Sarabande is de buitenschoolse opvang in De Breedenborgh en wordt verzorgd
door kinderopvang Op Stoom. De BSO is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar.
 

Gezellige boel
Op Stoom is gek op kinderen en bezorgt ook uw kind - elke dag opnieuw - de dag van
zijn leven! Met een breed en inspirerend activiteitenaanbod is er voor elke leeftijd genoeg
te doen én te ontdekken. Kunst, sport, natuur, toneel, muziek en meer. Laat die
creativiteit maar borrelen!
Ook kunt u uw kind aanmelden voor verschillende Clubs. Zoals de Roboclub, PonyClub,
Kookstudio, Sportclub en de Kunst- en Mediaclub. 
De pedagogisch medewerkers op de groep zijn bevlogen, ondernemend en doen zelf
maar al te graag mee. Wel zo leuk! Naast de vaste en vertrouwde gezichten, komen er
ook regelmatig Op Stoom Reizigers langs. Ieder met een eigen specialisme zoals theater,
dans, natuur en muziek. De Reiziger blijft een week en uw kind bepaalt zelf of hij aanhaakt bij een groovy jamsessie, potje daverende dansacrobatiek met linten óf het bestuderen van kleine beestjes uit de sloot.
 

Maar er is meer…
Op Stoom biedt ook voorschoolse opvang (VSO). Bij de VSO is uw kind vanaf 07.30 uur welkom. Een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat uw kind naar de klas wordt gebracht. BSO Sarabande is naast reguliere schooldagen ook open tijdens schoolvakanties en op roostervrije schooldagen. Het is ook mogelijk om alleen in schoolvakanties opvang af te nemen.
 

Schooltijdenopvang voor peuters
Heeft u naast schoolgaande kind(eren) ook nog een kleintje thuis? In De Breedenborgh
huist een knusse peuteropvang van Op Stoom, Peuteropvang Sarabande. Een
ontmoetingsplaats waar kinderen vanaf 2 jaar vriendjes voor het leven maken, samen
leren én spelen. De peuteropvang is open van maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 11.30
uur. En op dinsdag en donderdag zelfs van 8.15 uur tot 14.30 uur. Zo raakt uw kleine
avonturier al een beetje vertrouwd met de (school)omgeving.

Meer informatie en inschrijven
Neem een kijkje op www.opstoom.nl
Mailen kan naar: planning@opstoom.nl
Bellen kan natuurlijk ook: 023-2302004