Wat kinderen bij ons leren


Taal en rekenen

De lessen rekenen en taal beginnen met een klassikale instructie, daarna begeleidt de leraar de kinderen op basis van de behoefte. De leraar kijkt kritisch naar wat de groep nodig heeft en past daar de les op aan. Na de instructie oefenen de kinderen met de lesstof, met of zonder extra begeleiding.

 

In elke klas oefenen wij door bewegen en leren te combineren. Opgepast, ziet u kinderen dansen op een rekenliedje, springen op de getallenlijn, kriskras door de school naar sommen speuren? Dan zijn wij echt aan het leren! Het samenwerkend leren waarbij kinderen spelletjes doen, elkaar interviewen, om de beurt een oefening oplossen, brainstormen, passen wij ook dagelijks toe. De stof blijft beter hangen, omdat de kinderen leren op verschillende manieren; schriftelijk, digitaal, tijdens het sporten of door te spelen. Hoe leuk is dat!

 

Burgerschap, van betekenis zijn in de maatschappij

We vinden het belangrijk dat leerlingen weten wat in onze samenleving de basiswaarden zijn, zoals respect en vertrouwen hebben en behulpzaam zijn. Met burgerschap laten we zien hoe kinderen van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Wie ben ik, wie is de ander en hoe gaan we met elkaar om? Burgerschap zit verweven in de manier waarop wij onderwijs geven. Zo werken wij veel samen, hebben leerlingen een stem in de leerlingenraad en zijn wij een Kanjerschool.

 

Kanjertraining, rust, vertrouwen en veiligheid in onze groepen

Vanuit plezier, veiligheid en vertrouwen leren kinderen beter, daarvoor is de sfeer in een groep bepalend. De Kanjertraining is een methode waarbij kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school omgaan. Leerlingen krijgen een serie lessen met oefeningen die conflicten, pesten en buitensluiten voorkomen. Juist door de oefeningen groeit het onderlinge vertrouwen in de groep. Kinderen krijgen inzicht in hun gedrag en de gevolgen hiervan voor een ander. Meer dan 80% van onze collega’s heeft alle certificaten behaald. Dat maakt dat we een Kanjerschool zijn. Hierdoor treft u bij ons een positieve sfeer aan, in de school en in de groepen!

 

21e-eeuwse vaardigheden
Telefoons, tablets of laptops, kinderen zijn vliegensvlug met digitale middelen. Bij Opmaat investeren wij in modern onderwijs. Vanaf groep 1 maken wij vrijwel iedere dag gebruik van ICT-middelen, zoals oefensoftware, ons digibord, het maken van filmpjes en greenscreen opdrachten (zie foto’s).

Creativiteit

Als je mooie dingen creëert, voel je je ontspannen en gelukkig. Daarom organiseren wij voor de groepen 4 t/m 8 ongeveer één keer per week zogenaamde ’ateliers’. Kinderen krijgen hier les in beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, techniek en ICT. Soms nodigen wij experts uit of volgen leerlingen, zoals bouwen met LEGO, koken of skateboarden. Leerlingen mogen zelf kiezen welke lessenreeks zij volgen, passend bij hun talenten of juist een reeks met een nieuwe uitdaging. In de ateliers werken wij met alle groepen door elkaar. 

 

Ons cultuuronderwijs biedt kinderen jaarlijks verschillende projecten, workshops en cursussen in allerlei kunstvakken. Professionele kunstenaars en docenten geven hier les in. Ook bezoeken wij regelmatig bibliotheken en musea in de regio. Leerzaam en leuk!

 

Bewegend leren en sport

De hele dag zitten op een stoel? Bij ons niet! Bij bewegend leren combineren we bewegen met lesstof, zoals taal en rekenen. Door te bewegen activeren leerlingen hun hersenen. Ook vergroot bewegen de concentratie van kinderen. Hierdoor gaat het opnemen van lesstof makkelijker en de leerlingen maken plezier samen! Kijk dus niet raar op als u de kinderen ziet springen op een getallenlijn, rennen én schrijven tijdens een parcours op ons schoolplein of hoort rijmen tijdens een balspel.