Het onderwijs bij Opmaat

Onze moderne samenleving vraagt om zelfstandige mensen die beslissingen nemen, samenwerken en overleggen. In ons onderwijs groeien kinderen op tot zelfstandige tieners die zichzelf kunnen redden, stapje voor stapje dagen wij ze hierin uit. Ieder kind is anders en heeft persoonlijke leerdoelen. De bekende onderwijsmethodes waarmee wij werken, sluiten hierop aan. Daarnaast is er ruim aandacht voor creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de school.

 

Rust, regelmaat en genoeg uitdaging

Bij Opmaat werken we met een dagritme, vanuit bekende lesmethodes en met vertrouwde hulpmiddelen. In alle klassen geven wij lessen volgens dezelfde structuur en hebben wij afspraken over hoe we werken. Die voorspelbaarheid zorgt voor rust, waardoor kinderen geconcentreerd leren. Voorbeelden van afspraken die we met elkaar gemaakt hebben zijn:

 

 

Door deze afspraken is er rust, structuur en hebben wij een opgeruimde school. In elke klas gaat het zoals we het met elkaar hebben afgesproken.

 

Eigenaarschap

We gunnen alle leerlingen een flinke dosis eigenaarschap, zodat zij zelfstandig en zelfverzekerd in het leven staan. Als kinderen eigenaarschap laten zien, voelen zij zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Leerlingen ontwikkelen dit bij ons via een proces met drie fases:

 

Bij basisschool Opmaat kennen leerlingen hun leerdoelen, weten zij waar ze goed in zijn en welke doelen nog  in ontwikkeling zijn. Door de stapjes van groei zichtbaar te maken voor leerlingen, zijn zij extra trots wanneer zij hun leerdoelen bereiken.

 

Leren is bij ons een beleving

Buiten in de zon een rekenles op het schoolplein. Tikkertje doen en tegelijkertijd samengestelde woorden oefenen. Taalcircuit met spelletjes zoals ‘Boggle’ of ‘Jenga’ voor het vergroten van de woordenschat. Spelen en leren met ‘Bee-bots’ (robots) op het speelleerplein. Onze lessen zijn levendig en gevarieerd, kinderen vinden onze lessen leuk! Dat komt omdat wij: