Onze missie en visie

 

‘Bij basisschool Opmaat laten we ieder kind op zijn of haar eigen manier stralen’

Dit is onze missie, waar wij in geloven en elke dag naar handelen. 

 

Visie

Er zijn miljoenen sterren en allemaal zijn ze uniek. Bij basisschool Opmaat laten wij kinderen op hun eigen manier stralen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen én elkaar de ruimte geven. Een veilig ons-kent-ons-familiegevoel, waardoor kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. Ouders horen bij onze familie, goed contact met ouders is voor ons van groot belang. Samen zoeken wij wat het beste is voor uw kind.

 

Jezelf stralend ontwikkelen op onze school

Voor een goede ontwikkeling is een flinke dosis basiskennis nodig! Dat brengen wij de kinderen enthousiast bij. Wij leren kinderen om zelf eigenaar te zijn van hun leerproces. Zij ervaren eigenaarschap en zijn daardoor gemotiveerder om te leren. Leerlingen weten waar zij goed in zijn en wat ze nog lastig vinden. Als zij  zichzelf ontwikkelen, voelen ze zich trots.

 

Bij de kleuters werken wij met thema’s, bijvoorbeeld ‘de bloemenwinkel’ of ‘het ziekenhuis’. Zij leren de wereld beter begrijpen als zij spelenderwijs ontdekken in de verschillende hoeken in de klas of op het speelleerplein. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 werken met moderne onderwijsmiddelen, zoals hun digitaal portfolio.

 

Voor hun persoonlijke ontwikkeling is het goed als leerlingen hun talenten ontdekken. Kinderen hebben succeservaringen nodig, zodat zij zich trots en zelfverzekerd voelen. Er is daarom ruimte voor creativiteit in onze ‘ateliers’, sport en spetterende optredens tijdens Podium Opmaat.

 

Bewegen is onderdeel van ons leerproces. Ook doen we veel dingen samen, omdat wij met en van elkaar leren. De kinderen zitten niet de hele dag achter hun bureau, onze lessen zijn afwisselend, speels en vol plezier

 

Bij Opmaat is er veel ondersteuning, expertise en er zijn diverse specialisten. Wij houden rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, zodat alle kinderen stralend naar school komen. Schoolsucces moet samengaan met schoolplezier.

 

Tevreden medewerkers, ouders en leerlingen

Elk jaar meet onze Stichting WijWijzer hoe tevreden medewerkers, ouders en leerlingen zijn over onze school. Wij zijn trots op hoe we het samen doen, want wij krijgen een hoge waardering. Leerlingen waarderen de speelse manier van lesgeven en vinden de regels en afspraken in de klas heel duidelijk. Ouders waarderen de manier hoe medewerkers en ouders met elkaar omgaan. Ouders, medewerkers en leerlingen vinden dat er een fijne sfeer is op school, waarbij iedereen zich veilig voelt.