Een kijkje in groep 8

Het laatste jaar van de basisschool, groep 8. Een bijzonder jaar; de kinderen zijn de oudsten van de school. Zij krijgen hun schooladvies, kiezen hun middelbare school en maken de doorstroomtoets. Er zijn veel mijlpalen in groep 8, die wij allemaal vieren. We gaan maar liefst 5 dagen op kamp en alle groep 8’ers stralen in onze musical. Niet de standaardmusicals, nee wij kiezen voor de Lion King of Encanto. Groep 8 verlaat knallend onze school!

 

Binnenkomst, een nieuwe dag

Als de kinderen binnenkomen in de ochtend, staat er op het digibord een inlooptaak klaar. Kinderen starten hiermee rustig de dag op. De taak is vaak herhaling van leerstof.  

 

Rekenen

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Getal en Ruimte Junior. De les start altijd met het benoemen van het lesdoel, de leerlingen kijken ook wat zij al weten over het onderwerp. Na de instructie mogen kinderen zelfstandig aan de slag of voor begeleiding naar de instructietafel komen.

 

Bewegend leren doen we ook in de hogere groepen; dansen op muziek, sportoefeningen gecombineerd met sommen, hinkelen met breuken, tafels oefenen en overgooien met een bal.  Daarnaast werken leerlingen veel samen in verschillende werkvormen. Denk aan dobbelspelletjes, elkaar interviewen, samen brainstormen.  

 

Taal

Tijdens de taalles is er aandacht voor woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en grammatica. Door te bewegen en samen te werken oefenen we de stof. Tijdens deze lessen gebruiken de leerlingen de methode App, Noot, Muis, waarmee zij digitale vaardigheden ontwikkelen. Het schrijven van een e-mail, bijvoorbeeld.

 

Weektaak

Als de kinderen klaar zijn met rekenen en taal, mogen zij verder met hun weektaak of aan het werk met ster(k)kaarten. De weektaak is gericht op het ontwikkelen van eigenaarschap bij kinderen, zij leren plannen, hun taak uitvoeren en verantwoordelijkheid te nemen. De ster(k)kaarten stimuleren het onderzoeken, ontwerpen, verklaren, bedenken, organiseren en presenteren. U kunt hierbij denken aan een verhaal ontwikkelen, een kruiswoordpuzzel maken passend bij het taalthema of muziekquiz maken. Ieder kind ervaart bij ons hoe het voelt om trots te zijn op hun eigen talent, hierdoor gaan zij stralen.

  

Zaakvakken: natuur, mens en geschiedenis

In de middag krijgen de kinderen les in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We gebruiken hiervoor de methode Naut, Meander en Brandaan. Met hun neus in de boeken doen de kinderen de nodig kennis op, daarna werken we samen in projecten en oefenen we de kennis vooral door te doen. Bijvoorbeeld: het maken van een stop-motionfilmpje over de Gouden Eeuw.