Een vlucht door groep 1/2

Ja, het is zover! Uw kind mag naar school en begint natuurlijk bij onze kleutergroep. Is het een spannende stap voor uw zoontje of dochter? Of heeft uw kind vooral heel veel zin om elke dag met leeftijdsgenootjes te spelen? Met welk gevoel uw kind ook bij ons binnenstapt, wij houden er rekening mee dat nieuwe kinderen moeten wennen. Hierdoor krijgen zij extra aandacht van ons. Benieuwd wat we allemaal doen in groep 1/2?

 

Binnenkomst, een nieuwe dag

Als de kinderen binnenkomen, hangen zij hun jas aan de kapstok en gaat de tas in de daarvoor bestemde bak. De bekers en bakjes leggen de kinderen zelf op de eetkar voor het 10-uurtje, en in de koelkast voor de lunch. De leerkracht ontvangt de kinderen, wij nemen de tijd om de kinderen te begroeten. Samen hebben we zin in een nieuwe dag!

 

Elk kind heeft een eigen stoel, met daarop dezelfde sticker als die bij de kapstok en die op het Digikeuzebord. Iedere dag bespreken we welke dag het is en nemen we de dagritmekaarten door. Zing je mee? Over de dagen van de week, zingen wij een liedje met de kleuters. We starten de ochtend in de kring of met een inloop.

 

Inloop

Als de kinderen starten met de inloop, kiezen ze op het Digikeuzebord een activiteit of er ligt een startwerkje op tafel. Voorbeelden van activiteiten zijn: de huishoek, de themahoek, aan tafel een spel spelen of een leeractiviteit op de iPad. Om 8.15 uur gaat het speelleerplein open, daar mogen de kinderen spelen met de watertafel of zandtafel, werken met constructiemateriaal of oefenen met lezen. Het Digikeuzebord houdt bij wie met wie speelt, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk kind individueel heeft gekozen. Ook is het Digikeuzebord gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. Hiermee volgen we de ontwikkeling van uw kind.

 

Thematisch werken

Bij de kleuters werken we met thema’s, bijvoorbeeld ‘de bloemenwinkel’ of ‘het ziekenhuis’. Onze hoeken en speelleerpleinen richten we in op basis van zo’n thema. De kinderen helpen hierbij. Zij zoeken thuis naar materialen die passen bij het thema of we knutselen. Door samen de hoeken in te richten zijn de kinderen echt betrokken en zijn zij gemotiveerd om alles over het thema te ontdekken. Een thema duurt ongeveer 3 tot 4 weken, rondom het thema leren de kleuters rekenen, taal, ontwikkelen ze hun motoriek en hun sociale vaardigheden. Bij ‘de bloemenwinkel’ leren de kinderen omgaan met het geld in de kassa, maar ze leren ook wat je tegen een klant zegt. Goed voor de reken- en taalontwikkeling dus.

 


Begeleiding met aandacht in kleine groepen

Als de kinderen zelfstandig werken in de klas of op het speelleerplein, heeft de leerkracht tijd om kleine groepjes kinderen te begeleiden. Deze groepjes worden ingedeeld op niveau, zodat de leerkracht de lesstof kan herhalen of juist nieuwe en uitdagende lesstof kan aanbieden. Tijdens het werken met de kleine groep gebruiken wij de stemvolume thermometer en het stoplicht. Het stoplicht heeft twee kleuren: rood en groen. Rood betekent dat de leerkracht even niet bereikbaar is voor vragen van kinderen. Groen houdt in dat de kinderen vragen mogen stellen aan de leerkracht.

 

Speelleerplein

Op onze school hebben wij verschillende leerpleinen die wij naast de klaslokalen gebruiken. Op het speelleerplein hebben de kleuters meer bewegingsruimte om te leren en te spelen. Hierdoor heerst er in de klas meer rust. Onze onderwijsassistenten of studenten begeleiden de kinderen op onze pleinen. De verschillende hoeken op het speelleerplein zijn:

 

Werken met het ontwikkelingsmateriaal

De kinderen hebben allemaal hun eigen ‘huis’, hierop is te zien waar kinderen aan gewerkt hebben. Het geeft een mooi overzicht van de gebieden waarop een kind zich ontwikkelt. Elke kleur staat voor een ander vakgebied. Als een spel gespeeld is, krijgt het kind een krul in het vakje van die kleur. Bijvoorbeeld:

 

Werken in circuitvorm

In circuits krijgen de kinderen korte, afwisselende opdrachten gekoppeld aan taal of rekenen. Alle kinderen zijn continu aan het werk in spelvorm. Tijdens het schrijfcircuit besteden we op een speelse manier aandacht aan de fijne motoriek. Zo werken de kinderen aan schrijfpatronen, vouwen, stempelen, boetseren, constructiemateriaal, knippen en plakken.

 

Voorbeeld van een schrijfcircuit:

 

Rekenmethode Semsom

Daarnaast werken wij ook met het rekencircuit. Bij Opmaat werken we in groep 1⁄2 met de rekenmethode Semsom. Semsom is een aap en de kinderen leren samen met Semsom tellen, werken met getallen en hoeveelheden, rekentaal, meten, bouwen, oriënteren in de ruimte, spiegelen, verhoudingen en eenvoudige grafieken. De lessen van Semsom zijn elke week hetzelfde opgebouwd.

 

Kanjertraining

Kinderen die lekker in hun vel zitten, daar gaan wij voor. Daarom hebben wij bij Opmaat de sociaal-emotionele methode Kanjertraining. Hiermee helpen we kinderen op weg naar: we werken samen, we hebben plezier, we doen mee!