Een dag in groep 3

Groep 3 is een jaar waarin uw kind volop in ontwikkeling is. Kinderen vinden het zelf best spannend om naar groep 3 te gaan, maar tegelijkertijd voelen ze zich groot. Ze leren dit jaar lezen en schrijven. Hoe leuk is het dat uw kind straks een boekje voorleest?

 

Binnenkomst, een nieuwe dag 

Om 8.00 uur gaan de deuren open. Na het opruimen van de jas en tas, beginnen de kinderen de ochtend met het werken aan een weektaak. Elk kind heeft vanaf groep 3 een eigen stoel en tafel.

 

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is de leesmethode waarmee de kinderen leren lezen. De eerste periode van groep 3 staat in het teken van het leren van alle klanken. We leren nieuwe klanken, herhalen klanken en we oefenen de klanken met een dictee. De kinderen schrijven letters in de boekjes van ‘veilig gespeld’. Thuis zult u vast merken dat uw kind met letters en klanken oefent, trots laten de kinderen vaak zien welke letters zij kunnen schrijven.


Het tweede halfjaar staat in het teken van het lezen van langere woorden en dan begint ook het begrijpen van wat je leest. Daarnaast leren de kinderen langere woorden schrijven. We gebruiken hiervoor werkboekjes en spelen spelletjes in het leescircuit; een loopdictee, letterspeurtocht, letterbingo of knutselen met letters. Op deze speelse manier werken de kinderen aan het eigen maken van de klanken, woorden en zinnen. Kinderen die dat nodig hebben werken met de leerkracht aan het werkboekje of lezen extra met de leerkracht. 

 

Leren schrijven

De methode die we voor schrijven gebruiken heet Pennenstreken. De methode loopt gelijk met het leren van de klanken. Wanneer de kinderen de /aa/ leren lezen dan schrijven ze deze letter dezelfde dag nog. Het tweede halfjaar wordt gebruikt om aan elkaar te leren schrijven.

 

Rekenmethode Semsom

Bij Opmaat werken we in groep 3 met de rekenmethode Semsom. Dagelijks start de les met automatiseren. De ene dag is dit een spelletje, de andere dag is dit het vlot maken van opdrachten uit het werkboek. Daarna volgt een instructie en werken de kinderen zelfstandig uit hun werkboek. Dagelijks doen wij een bewegend leren activiteit die past bij het doel van de week. Soms gaan we hiervoor naar buiten, dan rekenen we op het schoolplein. Zo worden die sommen nooit saai! In groep 3 leren we: de getallen tot 100 herkennen, de buurgetallen kunnen noemen, plaatsen op de getallenlijn, sommen plus en min tot 10, splitsen en klokkijken.

  

Speelleerplein, spelen en werken

Begin groep 3 is er op de lange dagen een mogelijkheid om nog even te spelen. Dit kan in de klas en op het speelleerplein. De eerste weken mogen de kinderen ook nog naar het speelleerplein van groep 1/2. Dit bouwt zich gedurende het schooljaar langzaam af. Op de leerpleinen spelen kinderen onder andere met KAPLA, een knikkerbaan, bouwblokken, K’nex, dieren, magneten, puzzels en meer.

 

Tussen de middag

Er blijven veel kinderen over op school. We eten gezellig samen in de klas met de eigen leerkracht. Na het eten spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van de Ricardo van Rhijn Foundation. Spelen in de zandbak, tikkertje, fietsen of steppen. Er is genoeg te doen op ons schoolplein! Als het slecht weer is, spelen de kinderen binnen.

 

Zaakvakken: mens, natuur en geschiedenis

Kinderen in groep 3 zijn nieuwsgierig naar de wereld en alles eromheen. Bij de lessen kletsen we heel wat af over bijvoorbeeld gezond eten, ziek zijn of de seizoenen. Regelmatig kijken we een leerzaam filmpje, of gaan we naar buiten om de seizoenen (en meer) te ontdekken.

 

Gym

De kinderen gymmen twee keer in de week. Ze krijgen les van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De gymzaal bevindt zich in de school en de kinderen lopen van en naar de zaal met de leerkracht.

 

 

Creatieve vakken

Door creatief te zijn, ontspannen kinderen, leren ze ongemerkt en uiten ze zichzelf. Meerdere keren per week maken we tijd voor tekenen en handvaardigheid. We maken bijvoorbeeld knutsels die passen bij de seizoenen of feestdagen. Laat u thuis verrassen door de mooie kunstwerken die de kinderen mee naar huis nemen.

 

Muziek

Voor muziek maken we gebruik van de methode 123zing. Naast de lessen van de eigen leerkracht komt één keer in de 3 weken meester Leroy in de klas. Trommelen, ritme aangeven met de tamboerijn, oefenen op een keyboard, samen een liedje schrijven of een rap maken, muziekles is gewoon superleuk!