De kenmerken van Opmaat


Het onderwijs van Opmaat is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
  1. Schoolsucces moet samengaan met schoolplezier!
  2. Het onderwijs is prestatiegericht, in die zin dat de onderwijstijd effectief wordt gebruikt en gericht is op de mogelijkheden van het individuele kind.
  3. Een heldere structuur in de hele school.
  4. Vaardigheden als mediawijsheid, communicatie en creativiteit zijn verankerd in ons atelieronderwijs.  
  5. Meer dan gemiddelde aandacht voor sport, cultuur en ICT.
  6. Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en Engels, onderwijsassistenten voor extra individuele begeleiding; juist als leren moeite kost.  
  7. Opmaat behoort tot de groep van basisscholen waarvan het onderwijs door de onderwijsinspectie met "voldoende tot goed" wordt beoordeeld. Voor het volledige rapport, klikt u hier.
  8. Een plusklas met onderwijs voor kinderen die meer aankunnen met een uitgebreid aanbod voor de andere dagen in de week.