Basisschool Opmaat: ster in onderwijs


Opmaat is een ster in onderwijs en onze leerlingen zijn allemaal sterren met hun eigen persoonlijkheid en groei. Om alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, bieden we op onze school een evenwichtige balans tussen kennis, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Natuurlijk is een goede dosis basiskennis belangrijk, dat brengen we enthousiast over op de kinderen. Tegelijkertijd leren we ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We dagen hen uit en zorgen dat ze betrokken zijn. Samen met ouders stimuleren we het zelfvertrouwen van de leerlingen, werken we aan concentratie en aan een kritische leerhouding. Vooral dat laatste is erg belangrijk voor de toekomst.
 

Op maat

 

Er zijn miljoenen sterren en allemaal hebben ze andere eigenschappen. Dat geldt voor kinderen ook. Op onze school is daar ruimte voor. We vinden het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen én elkaar ruimte geven. Dit doen we door veel veiligheid en vertrouwen te bieden. Heeft een kind behoefte aan extra individuele begeleiding? Geen probleem! Bij Opmaat hebben we een verrijkingsgroep met onderwijs voor kinderen die wat meer aankunnen. In deze groep krijgen leerlingen een uitgebreid aanbod. Heeft een kind juist wat meer moeite met leren? Dan zorgen onderwijsassistenten voor extra individuele begeleiding. Voor leerlingen die tijdelijk behoefte hebben aan een aangepast programma, hebben we ook een programma op maat: de stroomgroep.

 

Een gelukkig schoolleven

 

Hoe bied je leerlingen een zo gelukkig mogelijk schoolleven?Er is door een onderwijswetenschapper (John Hattie) veel onderzoek gedaan naar wat werkt. Verschillende keuzes die we op school maken baseren we op zijn onderzoeken. Voorop staat dat we veel aandacht besteden aan basisvakken zoals rekenen, taal, lezen en spelling. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Bij Opmaat werken vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en Engels en we hebben extra aandacht voor sport, creativiteit en ICT.

 

Opmaat werd door de onderwijsinspectie prima beoordeeld en onze Eindtoetsresultaten liggen jaarlijks ruim boven het landelijke gemiddelde.

 

 

Ster in onderwijs | Basisschool Opmaat

 

Ben je op zoek naar de beste school voor je kind? Opmaat is een ster in onderwijs en onze leerlingen zijn allemaal sterren met hun eigen persoonlijkheid en groei. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden, bieden we een goede balans tussen kennis, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling.