Organisatie


De schoolgrootte

Basisschool Opmaat telt in schooljaar 2019-2020 circa 500 leerlingen. 
 

De schooltijden

Bij basisschool Opmaat hanteren wij de volgende schooltijden:
 
   maandag (8.00)  8.15 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 14.45 uur
   dinsdag (8.00)  8.15 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 14.45 uur
   woensdag (8.00)  8.15 - 12.15 uur
   donderdag (8.00)  8.15 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 14.45 uur
   vrijdag (8.00)  8.15 - 12.00 uur (onderbouw, groepen 1 t/m 4)

(8.00)  8.15 - 11.45 uur

(12.40) 12.45 - 14.45 uur (bovenbouw, groepen 5 t/m 8)
 
Tussen haakjes vindt u de tijden waarop de deuren open gaan. Ouders zijn van harte welkom om met hun kind(eren) mee naar binnen te lopen. Naarmate kinderen ouder worden, zeker in de bovenbouw van de school, vinden wij het een gezonde ontwikkeling dat kinderen zelfstandig de klas in komen en dat ouders bij de deur afscheid nemen.
 

Parro (ouder communicatie)

Ouders (en leerlingen) maken gebruik van Parro. Dat is een afgesloten communicatieplatform waarbinnen schooldocumenten, nieuwsbrieven, foto´s etc. worden gedeeld. Vanwege privacy redenen vindt u deze niet op onze website.  

 

Lunchen en tussenschoolse opvang

Bij basisschool Opmaat is er gelegenheid om over te blijven in de middagpauze. De pauze is voor alle groepen van 11.45 uur tot 12.45 uur.
De kinderen die overblijven eten in hun eigen klas onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarnaast is er er tijd voor ontspanning en ruim gelegenheid om buiten te spelen. Tijdens het buitenspelen wordt het toezicht verzorgd door De Speelbrug in samenwerking met De Ricardo van Rhijn Foundation. Zij bieden verschillende sportactiviteiten aan. Kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen.
Voor het overblijven vragen wij een vergoeding, die afhankelijk van de frequentie van het overblijven, rond de 200 euro per jaar ligt.