Organisatie


De leerkrachten van Opmaat 2017-2018De groepen

Opmaat heeft 21 groepen. De kleutergroepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. Voor de jongsten houdt dit in dat zij het eerste jaar naar school gaan in een z.g.n. instroomgroep.

De schoolgrootte

De school telt rond de 550 leerlingen verdeeld over twee locaties. In het hoofdgebouw (Opmaat 1) is plaats voor maximaal 275 kinderen.

De schooltijden

Opmaat 1 is om 8.00 uur open. De lessen zijn van 8.15-11.45 uur, en van 12.45-14.45 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.15-12.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
Bij Opmaat 2 zijn de schooltijden als volgt:
School open: 8.15 uur, de lessen zijn van 8.25-11.45 uur en van 12.45-15.00 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.25-12.15 uur.

Lunchen en naschoolse opvang

Tussen de middag eten de kinderen die op school willen blijven samen met hun leerkracht, in het eigen groepslokaal. 
Daarna kunnen de kinderen vrij spelen op het schoolplein en of de sportvelden onder leiding van Opstoom of De Speelbrug.