Een eerste kennismaking met basisschool Opmaat


Er zijn miljoenen sterren en allemaal hebben ze andere eigenschappen. Dat geldt ook voor kinderen. Op onze protestants christelijke school is daar ruimte voor. We vinden het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen én elkaar ruimte geven. Op een school waar rond de 475 leerlingen zitten kan dat. Persoonlijk in de ontmoeting, tegelijk optimaal gebruik makend van specifieke faciliteiten die horen bij een school met een wat grotere omvang. 

 

Natuurlijk is een goede dosis basiskennis belangrijk, dat brengen we enthousiast over op de kinderen. Tegelijkertijd leren we ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We dagen hen uit en zorgen dat ze betrokken zijn. Samen met ouders stimuleren we het zelfvertrouwen van de leerlingen, werken we aan concentratie en aan een kritische leerhouding. Vooral dat laatste is erg belangrijk voor de toekomst

Heeft een kind behoefte aan extra individuele begeleiding? Geen probleem! Bij basisschool Opmaat hebben we een verrijkingsgroep en zijn we aangesloten bij de Day a Week School, met onderwijs voor kinderen die wat meer aankunnen. In deze groep(en) krijgen leerlingen een uitgebreid aanbod. 

Heeft een kind juist wat meer moeite met leren? Dan zorgen onderwijsassistenten voor extra individuele begeleiding. Voor leerlingen die tijdelijk behoefte hebben aan een aangepast programma, hebben we ook een programma op maat: de stroomgroep.

 

Een gelukkig schoolleven

 

Hoe bied je leerlingen een zo gelukkig mogelijk schoolleven? Er is door een onderwijswetenschapper (John Hattie) veel onderzoek gedaan naar wat werkt. Verschillende keuzes die we op school maken baseren we op zijn onderzoeken. Voorop staat dat we veel aandacht besteden aan basisvakken zoals rekenen, taal, lezen en spelling. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Bij basisschool Opmaat werken vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en Engels en we hebben extra aandacht voor sport, creativiteit en ICT.

Basisschool Opmaat werd door de onderwijsinspectie prima beoordeeld en onze Eindtoetsresultaten liggen jaarlijks ruim boven het landelijke gemiddelde.

  

Een kijkje in de school?

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Neemt u hiervoor contact met ons op om een afspraak te plannen. 

Tijdens deze eerste kennismaking krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. Veel andere ouders gingen u voor en hebben deze eerste kennismaking als zeer informatief ervaren. Hier kunt u online een kennismakingsgesprek aanvragen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Ons telefoonnummer is 0252-620825

Hopelijk tot ziens bij basisschool Opmaat!

Vanuit onze identiteit besteden we aandacht aan belangrijke waarden en tradities. De achtergrond van onze leerlingen en ouders is divers.