Stichting Jong Leren


Basisschool Opmaat valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat en kunt u de afspraken lezen. Bijvoorbeeld: het Gedragsprotocol Internet, sociale media en BYOD en het protocol Kind, school en scheiding.