Medezeggenschapsraad


Medezeggenschap van ouders en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs is in Nederland geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op basis hier van heeft de Protestants Christelijke Basisschool Opmaat een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten en 4 ouders. De MR spreekt onderling, met derden en met de schooldirectie over het beleid, de kwaliteit en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs op school in de breedste zin des woords.


V.l.n.r. Tessa de Baan, Ineke Buurma, Franck van Kerkwijk, Iris Geerlings, Ineke Bokern, Nanda Schenk,
            Birgitta van Antwerpen, Asha Mees.


Oudervereniging


Ook dit jaar zet de Oudervereniging (voorheen de Ouderraad) bestaande uit enthousiaste ouders zich met plezier vrijwillig in om de volgende doestellingen uit te voeren:

1. Het in samenwerking met leerkrachten organiseren van activiteiten voor de leerlingen;
2. Het innen van de ouderbijdragen en het beheren van de geldmiddelen;
3. Het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school;
4. Het organiseren van de algemene ledenvergadering;
5. Het bevorderen van de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen.

Als groep komen wij gemiddeld zeven keer per schooljaar bijeen om de voortgang van diverse te organiseren activiteiten te bespreken, taken te verdelen en evenementen te evalueren. Ook door leerlingen en ouders aangedragen onderwerpen komen aan de orde. Verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden op digiDUIF.
 
Indien u een vergadering wilt bijwonen, een vraag heeft of informatie wilt ontvangen, kunt u ons per e-mail bereiken via ov.opmaat@jl.nu.
 
Hieronder stellen de gemotiveerde ouders van de Oudervereniging zich in het kort voor: 
 


V.l.n.r. Sandra, Dieuwke, Erik-Jan, Ilja, Debby, Ferry, Régine, Jeannette, Diana V., Petra,
           Jacolien, Diana L., Jenny. Heidi ontbreekt helaas op de foto.
 
 Jenny Depondt, lid
Mijn naam is Jenny Depondt en ik ben getrouwd met Maurice. Samen hebben we twee prachtige dochters; Rosalie van 5 (groep 2C) en Esmée van 4 (groep 1A). Ik ben altijd al actief geweest op de peuterspeelzaal van onze oudste dochter. Als hulpouder maar ook 2 jaar in de OR. Het was voor mij een logische stap om ook hier actief te zijn op school. Het eerste jaar was dat vooral als hulpouder maar en nu dan ook als lid van de OR. Ik vind het een hele leuke manier om meer betrokken te zijn bij de school en ik heb er heel veel zin in. We gaan er een gezellig jaar van maken waarin alle kinderen weer genieten van de activiteiten!
 
Petra Diederiks, lid
Mij naam is Petra Diederiks. Ik ben 46 jaar en moeder van Bjorn Besanger (groep 8C) en Kevin Besanger (groep 6A). Ik werk 2 dagen in de week bij het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep. Een inloophuis voor mensen met kanker, die kanker hebben gehad en hun naasten. Daar ben ik 1 dag werkzaam als gastvrouw en 1 dag ben ik werkzaam op de administratie. Daarnaast ga ik vanaf september beginnen met een 3-jarige opleiding, Psychologie van Jung. Al twee jaar heb ik meegedraaid in de OR en heb dat als zeer leuk en gezellig ervaren. Ook dit schooljaar zal ik mij weer inzetten voor alle activiteiten die wij als OR organiseren.
 
Ilja Grootscholten, lid
Mijn naam is Ilja Grootscholten-Kuperus en samen met mijn man Raymond zijn wij de ouders van Daniel (groep 8A), Esmee (groep 5B) en Annabel (groep 4A). Sinds juni wonen wij in Nieuw-Vennep en we zijn blij ons zo welkom te voelen. Ik ben fulltime moeder en graag actief betrokken bij de school van onze kinderen. Ook  op de vorige school van de kinderen ben ik altijd actief geweest, zowel op school zelf als in de ouderraad. Ik kijk ernaar uit dit jaar mijn steentje bij te dragen binnen de OR en op school.
 
Erik-Jan Ham, medevoorzitter
Mijn naam is Erik-Jan Ham. Ik ben 46 jaar en werk als zelfstandig bewindvoerder binnen mijn eigen onderneming met een aantal collega’s. Ik ben getrouwd met Marjolein en samen hebben wij 1 dochter, Esmee. Zij zit in groep 6C bij Juf Noortje en tijdelijk Juf Marije en heeft het erg naar haar zin bij Opmaat. Al vanaf haar eerste schooljaar maak ik onderdeel uit van de ouderraad en ik heb er nog geen dag spijt van. Kijkje achter de schermen, leuke contacten met het team van Opmaat en het helpen met de organisatie en daarnaast natuurlijk de leuke reacties van de kinderen en de ouders zijn mijn drijfveer. Het is gewoon leuk om op een andere manier bij de school betrokken te zijn. Zolang mijn werkzaamheden het toelaten wil ik mij in ieder geval blijven inzetten voor de ouderraad en daarmee Opmaat.
 
Ferry van ’t Hull, penningmeester
Ik ben Ferry van 't Hull, getrouwd met Trudie en samen hebben wij twee kinderen (Esmée en Jasper). Esmée zit in groep 6C en Jasper zit in groep 3C. Ik ben financieel manager bij een internationaal bedrijf en vind dit de ideale mogelijkheid om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.
 
Diana van der Lans, lid
Mijn naam is Diana van der Lans, samen met mijn partner hebben wij twee kinderen, dochter Esmee 5 jaar (groep 2C) en zoon Sem 1,5 jaar. Naast moeder zijn, werk ik parttime op Schiphol als ticketbaliemedewerkster bij Aviapartner. Ik vind het erg leuk om te helpen op school bij activiteiten, dus toen er plaatsen vrij kwamen heb ik mij direct opgegeven. Met z’n allen hoop ik dat we veel leuke activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen.
 
Debby Libochant, secretaris
Mijn vriend Michel en ik (beiden 40) zijn de trotse ouders van de tweeling Britt (groep 7B) en Tess (groep 7A) en van onze zoon Vinn (groep 4C). Ik ga nu het derde jaar in als lid van de OR, waarvan ik ruim een jaar de secretaris ben. Naast mijn 24-urige werkweek als PA van een CEO ben ik ook lid van de Jeugd Evenementen Commissie van de hockeyvereniging. Kort samengevat, ik ben dagelijks op divers gebied bezig met organisatorische werkzaamheden. Iets wat mij plezier en voldoening geeft. Bovendien is dit de ideale manier om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen.
 
Dieuwke Rus, lid
Mijn naam is Dieuwke Rus, getrouwd met Abram en samen hebben wij drie prachtige kinderen: Corné (15), Matthijs (14) en Emma (10). Emma gaat dit jaar naar groep 7A bij juf Jitske en de jongens zijn na Opmaat allebei naar het HVC gegaan. Naast moeder ben ik werkzaam op ons bedrijf, waarvoor ik onder andere de administratie verzorg. Toen de jongste van de jongens van school ging ben ik gestopt met de ouderraad, maar ik merkte dat ik het toch begon te missen. Vandaar dat ik nu weer terug ben en hoop samen met de andere leden weer veel leuke activiteiten voor de kinderen te mogen organiseren.
 
Régine Stanisci, lid
Ik ben Regine Stanisci getrouwd met Marco. Samen hebben we drie zonen: Lorenzo (groep 8C), Stefano (groep 5C) en Fernando (groep 1C). Drie dagen per week werk ik  als sociaal verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam-West. Nu de jongste naar school gaat (ik dus iets meer tijd denk te hebben) en dit jaar alle 3 onze kinderen op Opmaat zitten, lijkt het mij leuk meer betrokken te zijn bij de school en wil ik graag mijn steentje bijdragen bij het organiseren van de activiteiten.
 
Heidi van Tol, lid
Ik ben Heidi van Tol en ben 39 jaar. Ik ben getrouwd met Mike en samen hebben we twee kinderen. Anouk  11 jaar (groep 8B) en Thomas 7 jaar (groep 4B).
Na 6 jaar thuis te zijn geweest voor de kinderen ben ik sinds kort weer begonnen met werken. Ik werk op het hoofdkantoor bij Nelson in Hoofddorp op de afdeling logistiek. Dit is parttime, voornamelijk in de avonduren en onder schooltijd. Dus ideaal te combineren met mijn gezin. Dit wordt mijn vierde jaar in de OR en het is nog steeds erg leuk om te doen.
 
Diana Venema, lid
Ik ben Diana Venema, 33 jaar en getrouwd met Rolof. Samen hebben wij twee dochters, Aniek (groep 7C) en Maudi (groep 4C). Ik werk 28 uur per week als Hoofd Secretariaat bij een aannemersbedrijf in Amsterdam. Naast mijn werk en het moederschap vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij Opmaat. De afgelopen jaren ben ik heel actief geweest als hulpmoeder en vanaf dit schooljaar wil ik een extra steentje bijdragen aan de organisatie van alle activiteiten op school en daarmee aan het plezier van alle kids.
 
Jeannette Vermeer, lid
Ik ben Jeannette Vermeer en ben getrouwd met Dave. Samen hebben we twee zonen: Daniël (groep 7) en Thomas (groep 6). Naast mijn werk als fulltime moeder, ben ik altijd betrokken geweest bij school bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Sportdag, Schoonmaakavond, en het rijden naar de diverse Musea. Het wordt mijn derde jaar in de OR en ik heb er zin in.

Sandra Vervaart, voorzitter
Mijn naam is Sandra Vervaart, ik ben getrouwd met Guido en samen hebben we drie kinderen: Emma is 14 jaar en zit in 3 gymnasium van het HVC en de tweeling Casper en Daniël zijn 10 jaar en zitten respectievelijk in groep 7B en 7C. Vanaf het begin dat mijn kinderen op school zitten, ben ik betrokken geweest bij school. Ik sta wekelijks bij de overblijf en ben er bij het versieren van de school voor bijvoorbeeld Sint en de Kerst. Dit wordt mijn zesde jaar bij de ouderraad. Ik vind het leuk om de leerkrachten een handje te helpen en de kinderen een leuke tijd te bezorgen.

Jacolien Visser, lid
De gedachten aan blije kindjes die verrast worden met een leuke activiteit of een feest, dat is toch super! Dat is dan ook de drijfveer waarom ik mij beschikbaar heb gesteld voor de Ouderraad. Mijn naam is Jacolien Visser. Ik ben getrouwd met René en samen hebben wij een zoon, Remco. Verder ben ik luchtvaart technicus. Hier ben ik vier dagen in de week druk mee.