De ouders van Opmaat zijn georganiseerd in een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad. 
Beide organisaties zijn actief betrokken bij de school: bij organisatie van activiteiten en advies of medezeggenschap beleidsvoornemens.


Medezeggenschapsraad


Medezeggenschap van ouders en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs is in Nederland geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op basis hier van heeft Opmaat een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten en 4 ouders. De MR spreekt onderling, met derden en met de schooldirectie over het beleid, de kwaliteit en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs op school in de breedste zin van het woord.


V.l.n.r. Tessa de Baan, Ineke Buurma, Franck van Kerkwijk, Iris Geerlings, Ineke Bokern, Nanda Schenk,
            Birgitta van Antwerpen, Asha Mees.


Oudervereniging


De Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich met plezier vrijwillig inzetten om, samen met het team, activiteiten tot een mooi resultaat te brengen.

Denkt u bijvoorbeeld aan de kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, meester- en juffendag, projectweek, pasen, avondvierdaagse, schoolreis, sportdag, disco en afscheid groep 8. 

We vergaderen eens in de 6 weken over de voortgang van de verschillende te organiseren activiteiten. Samen verdelen we de taken en evalueren we de evenementen. Onderwerpen die ons verder via ouders of leerlingen aangedragen worden bespreken wij hier ook. De directie is om de vergadering aanwezig.
De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden op digiDUIF.

Wij innen en beheren de ouderbijdragen en zullen eens per jaar tijdens de algemene ledevergadering aan u presenteren wat wij met deze bijdrage hebben gedaan.

Wanneer u eens een vergadering wilt bijwonen, een vraag heeft of informatie wilt ontvangen, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via ov.opmaat@jl.nu 

Hieronder stellen wij ons aan u voor:V.l.n.r. Ferry, Dieuwke, Caroline, Jenny, Sandra, Ilja, Diana, Debby L.
            Petra, Mariska, Debby B., Vanessa, Esther en Tamara

Ilja Grootscholten-Kuperus, voorzitter
Vorig jaar ben ik met mijn man Raymond en onze drie kinderen, Daniel (1 VWO), Esmee (groep 7B) en Annabel (5A), in Nieuw-Vennep komen wonen en het bevalt ons hier erg goed.
Na 7 jaar in verschillende ouderverenigingen te hebben gezeten, is de rol van voorzitter nu een leuke continuering.
Ik heb als executive personal assistent gewerkt voordat ik besloot voor de kinderen thuis te zijn en ik wil graag actief betrokken zijn bij school. Mede om die reden ben ik dit jaar ook lid geworden van de ouderraad van het HVC.
Ik kijk er naar uit om dit schooljaar, samen met een enthousiaste groep ouders van de oudervereniging, de activiteiten tot een prachtig resultaat te brengen. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat kinderen zorgeloos plezier kunnen maken. Dit hoop ik te bereiken door actief de samenwerking te zoeken met het fantastische team van Opmaat.
Maar natuurlijk kan dit niet zonder u, de ouders van de kinderen op Opmaat. Daarom wil ik u van harte uitnodigen contact te zoeken indien u ergens een vraag over heeft, een suggestie hebt of eens van gedachten wilt wisselen.

Ferry van ’t Hull, penningmeester
Ik ben getrouwd met Trudie en samen hebben wij twee kinderen (Esmée en Jasper). Esmée zit in groep 7C en Jasper zit in groep 4C. Ik ben financieel manager bij een internationaal bedrijf en vind dit de ideale mogelijkheid om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.

Debby Libochant, secretaris
Mijn partner Michel en ik (beiden 41) zijn de trotse ouders van de tweeling Britt (groep 8B) en Tess (groep 8A) en van onze zoon Vinn (groep 5C). Ik ga nu het vierde jaar in als lid van de OR, waarvan het derde jaar als secretaris. Naast mijn 24-urige werkweek als PA to CEO bij een bedrijf binnen de branche Medical Devices, ben ik manager van het hockeyteam van Tess en help ik graag mee als vrijwilliger bij andere sportscholen/-verenigingen van de kinderen. Kort samengevat, ik krijg energie van en haal voldoening uit organisatorische en secretariële werkzaamheden en ben graag betrokken bij de verschillende activiteiten van de kinderen.

Debby Bles
Ik ben 40 jaar, getrouwd met Johan en samen de ouders van Thomas (groep 6B) en Dyonne (groep 4B). Ik werk 24 uur per week bij een groothandel voor kerst- en relatiegeschenken. Hiernaast heb ik nog een eigen onderneming voor grafisch ontwerp. Ik ben graag betrokken bij school en de verschillende activiteiten en door lid te worden van de oudervereniging draag ik graag mijn steentje bij.

Esther van Cleef
Ik ben getrouwd met Arjan. Samen hebben wij twee prachtige meiden: Charlotte in groep 4A en Rosanne in groep 3B. Sinds 24 februari jl. wonen wij in Nieuw-Vennep en wij voelen ons hier helemaal thuis. Ik werk 36 uur per week als secretaresse  voor de directeur tram bij GVB in Amsterdam. Naast mijn drukke baan geniet ik ervan om een steentje bij te dragen aan de activiteiten op school. Op de vorige school deed ik dat door klassenouder te zijn en nu doe ik het graag bij de oudervereniging. Ik heb er erg veel zin in om er een mooi schooljaar van te maken.

Jenny Depondt
Ik ben 39 jaar en getrouwd met Maurice. Samen hebben we twee prachtige dochters; Rosalie van 6 (groep 3C) en Esmée van 5 (groep 2A). Ik ben fulltime thuis bij mijn meiden en vind het erg leuk om actief betrokken te zijn bij school. Het eerste jaar was dat vooral als hulpouder en nu voor het tweede jaar als lid van de OV. Ik kijk er weer naar uit om bij te dragen aan de organisatie van de activiteiten op school. We gaan er een gezellig jaar van maken met z'n allen!

Petra Diederiks
Mijn naam is Petra, getrouwd met Ron en samen zijn wij de trotse ouders van Bjorn 12 jaar (klas 1 Dalton VWO) en Kevin 10 jaar (groep 7A). Ik werk 2 dagen in de week bij het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep. Een inloophuis voor mensen met kanker, die kanker hebben gehad en hun naasten. Eén dag ben ik  werkzaam als gastvrouw en 1 dag ben ik werkzaam op de administratie.
Tevens ben ik begonnen met het maken van armbandjes, kettingen en oorbellen (Bijzonder & Kleurrijk) waarvan een deel van de opbrengst naar het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep gaat. Daarnaast volg ik een 3 jarige opleiding Psychologie van Jung.   
Dit wordt mijn 4e jaar in de OV en heb de voorgaande jaren als zeer leuk ervaren. Ook dit komende schooljaar zal ik mij weer inzetten voor alle activiteiten die wij als OV organiseren voor de leerlingen van Opmaat.

Tamara Jongeneel
Samen met mijn man Johan zijn wij de ouders van Vanna (groep 3B). Ik werk als zelfstandige in mijn eigen salon "Maana" in Nieuw Vennep.
Ik wil graag meer betrokken raken bij de schoolactiviteiten van onze dochter en vind dit een mooie mogelijkheid om dat op deze manier te doen. Ik heb er zin in!

Caroline Kerdijk
Ik ben getrouwd met Barry. Samen hebben we twee prachtige dochters; Anne Sophie (groep 4B) en Charlotte (2B). Ik ben zelf werkzaam in het onderwijs en weet als geen ander dat alle (ouder) hulp heel erg fijn is! Door deel te nemen aan de oudervereniging, wil ik graag mijn steentje bijdragen op de school van mijn eigen kinderen. 

Dieuwke Rus
Ik ben 47 jaar en getrouwd met Abram. Samen zijn wij de trotse ouders van Corné (17 jaar), Matthijs (15 jaar) en Emma (11 jaar). Emma zit in groep 8A en de jongens zijn na Opmaat allebei naar het HVC gegaan. Naast moeder ben ik werkzaam bij ons eigen bedrijf, waarvoor ik onder andere de administratie verzorg. Ik vind het heel leuk om betrokken te zijn bij de school en ben, naast lid van de OV, op maandag en dinsdag overblijfhulp op Opmaat 2.

Mariska Uni
Ik ben getrouwd met Patrick en trotse moeder van 2 meiden, Manou (groep 5C) en Mara (groep 1A). Na jaren werkzaam geweest te zijn geweest in de facilitaire organisatie ben ik nu aan de slag als fulltime moeder en Tupperware consulente. Hierbij kan ik mijn werktijd zelf indelen, dus een mooie gelegenheid om als actieve hulpouder door te stappen naar de organisatie/ ondersteuning van de schoolactiviteiten. Ik kijk er erg naar uit om dit schooljaar mijn steentje bij te dragen!

Diana Venema
Ik ben 34 jaar en getrouwd met Rolof. Samen hebben wij twee dochters, Aniek (groep 8C) en Maudi (groep 5C). Ik werk ruim 28 uur per week als Hoofd Secretariaat bij een aannemersbedrijf in Amsterdam. Naast mijn werk en het moederschap vind ik het erg leuk om als hulpmoeder en OV-lid betrokken te zijn bij Opmaat. Op deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de organisatie van alle activiteiten op school en daarmee aan het plezier van alle kids.

Sandra Vervaart
Ik ben getrouwd met Guido en samen hebben we drie kinderen: Emma is 14 jaar en zit in 4 VWO van het HVC en de tweeling Casper en Daniël zijn 11 jaar en zitten respectievelijk in groep 8B en 8C. Vanaf het begin dat mijn kinderen op school zitten, ben ik betrokken geweest bij school. Ik sta dagelijks bij de overblijf en ben altijd aanwezig bij het versieren van de school voor bijvoorbeeld Sint en de Kerst. Dit wordt mijn zevende en tevens laatste jaar bij de oudervereniging. Ik vind het leuk om de leerkrachten een handje te helpen en de kinderen een leuke tijd te bezorgen.

Vanessa Weers
Ik ben 35 jaar en getrouwd met Michiel. Samen hebben wij 2 dochters; Evy in groep 4B en Liv in 1A. Ik werk onregelmatig als stewardess bij KLM, waardoor ik nog tijd over heb om mij nog meer in te zetten voor de activiteiten op en voor school. Samen met de anders ouders willen we er ook dit jaar een mooi jaar voor de leerlingen van maken.