Activiteiten, ICT en sport


Wij zijn van mening dat de moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht kinderen zelfstandig te maken en werk te geven dat uitdaagt, terwijl er daarnaast ruim aandacht is voor creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de school.

Op creatief gebied organiseren wij bijvoorbeeld voor de groepen 3 t/m 8 één keer per week zogenaamde ’ateliers’. Binnen de ateliers bieden wij kinderen onderwijs aan op het gebied van beeldende vorming; zoals tekenen, handvaardigheid, maar ook techniek en ICT. Leerkrachten specialiseren zich gedurende een periode in een bepaalde techniek en verzorgen lessenseries die groepsdoorbrekend zijn.

Ten aanzien van ICT vinden wij het belangrijk dat kinderen de benodigde vaardigheden en kennis (21st century skills) opdoen die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving.
Met de inzet van mobile devices (iPads in de kleutergroepen en chromebooks in de groepen 3 t/m 8) en Cloud toepassingen maken wij het mogelijk om; gepersonaliseerd leren vorm te geven en samenwerking tussen kinderen te bevorderen waar bij traditionele grenzen van tafelgroepjes, het klaslokaal of zelfs de school steeds minder betekenis krijgen. Programmeerlessen, omgaan met social media en de Opmaat Vlog zijn enkele voorbeelden van ICT toepassingen. 

Het cultuuronderwijs bij Opmaat dat deels vanuit subsidies door de gemeente Haarlemmermeer en deels uit de vrijwillige ouderbijdragen wordt betaald, biedt kinderen jaarlijks een verscheidenheid aan projecten, workshops en cursussen in allerlei kunstvakken en worden gegeven door professionele kunstenaars/docenten. Ook bibliotheek- en museumbezoek in de regio maken deel uit van dit aanbod.

De aandacht voor sport komt op vele manieren terug in ons onderwijs. Zo hebben wij een bewuste keuze gemaakt voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs vanaf groep 2. Naast de wekelijkse lessen bewegingsonderwijs organiseren deze collega’s ook de jaarlijkse sportdag. Wij nemen traditiegetrouw actief deel aan sporttoernooien in Nieuw Vennep en omgeving. Ter voorbereiding op deelname aan deze toernooien krijgen kinderen, in teamverband, zelfs extra trainingen van onze vakleerkrachten. Dit vindt plaats na schooltijd. Enkele keren per jaar brengt een (bekende) topsporter een bezoek aan onze school. Hij of zij wordt dan geïnterviewd door de leerlingen. Tot slot worden kinderen bij Opmaat tijdens de overblijf in de gelegenheid gesteld om extra te sporten. Medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation bieden verschillende sportactiviteiten aan. Dat doen we of op de hockeyvelden van De Kikkers of op het eigen schoolplein waar we gaan werken met het schoolplein 14 concept van Johan Cruyff.