Organisatie


De leerkrachten van Opmaat 2017-2018


 

Het team van leerkrachten is een mengeling van ervaring en jong enthousiasme. De leerkrachten van Opmaat geven hun lessen op basis van de visie die de school heeft op goed onderwijs aan kinderen. Dit houdt in dat wij erin geloven dat kinderen vooral zichzelf ontwikkelen en het de taak van de leerkrachten is om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

De schoolgrootte

De school telt in schooljaar 2017-2018 circa 530 leerlingen verdeeld over twee locaties. De groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest in ons hoofdgebouw aan de Sarabande 5, Opmaat 1. De bovenbouw van de school bevindt in onze tijdelijke locatie aan de Fandango 25, Opmaat 2, naast de hockeyvelden.

De groepen

Opmaat heeft dit schooljaar 22 groepen. Het onderwijs bij Opmaat gaat uit van het gegeven dat kinderen vanaf de eerste schooldag verschillen van elkaar, zowel in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, maar ook in attitude. Oog hebben voor deze verschillen uit zich bij de samenstelling van de groepen in een sterke voorkeur voor homogene (jaar)groepen. Op dit moment zijn er bij Opmaat twee groepen 1, waar vierjarigen gedurende het schooljaar instromen. Ook de groepen 2 t/m 5 zijn ‘enkele’ jaargroepen.

De schooltijden

Bij Opmaat hanteren wij de volgende schooltijden:

groepen 1-4 maandag, dinsdag en donderdag (  8.00)  8.15 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 14.45 uur
  woensdag (  8.00)  8.15 - 12.00 uur
  vrijdag (  8.00)  8.15 - 11.45 uur
groepen 5 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (  8.00)  8.15 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 14.45 uur
  woensdag (  8.00)  8.15 - 12.00 uur
groepen 6-8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (  8.15)  8.25 - 11.45 uur
(12.40) 12.45 - 15.00 uur
  woensdag (  8.15)  8.25 - 12.15 uur

Tussen haakjes vindt u de tijden waarop de deuren open gaan bij Opmaat. ‘s Ochtends is dit om 8.00 uur bij Opmaat 1 en om 8:15 uur bij Opmaat 2. De lesdag start respectievelijk om 8.15 uur en 8:25 uur. Ouders zijn van harte welkom om met hun kind(eren) mee naar binnen te lopen. Naarmate kinderen ouder worden, zeker in de bovenbouw van de school, vinden wij het een gezonde ontwikkeling dat kinderen zelfstandig de klas in komen en dat ouders bij de deur afscheid nemen.

Lunchen en tussenschoolse opvang

Bij Opmaat is er gelegenheid om over te blijven in de middagpauze. De pauze is voor alle groepen van 11.45 uur tot 12.45 uur.

De kinderen die overblijven eten in hun eigen klas onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarnaast is er er tijd voor ontspanning en ruim gelegenheid om buiten te spelen. Tijdens het buitenspelen wordt het toezicht verzorgd door kinderopvangorganisaties Op Stoom, voor de groepen 1 t/m 4, en De Speelbrug, voor de groepen 5 t/m 8.

Voor de groepen 5 t/m 8 is er naast het schoolplein gelegenheid om op de hockeyvelden  te sporten. Medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation bieden hier verschillende sportactiviteiten aan. Kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen.

Voor het overblijven vragen wij een vergoeding, die afhankelijk van de frequentie van het overblijven, rond de 200 euro per jaar ligt.

 

                                       logo-groen-300.jpg