compleet beeld OpmaatDe ouders van Opmaat zijn georganiseerd in een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad.
Beide organisaties zijn actief betrokken bij de school: bij organisatie van activiteiten en advies of medezeggenschap beleidsvoornemens.

 

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs is in Nederland geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op basis hier van heeft Opmaat een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten en 4 ouders. De MR spreekt onderling, met derden en met de schooldirectie over het beleid, de kwaliteit en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs op school in de breedste zin van het woord.


V.l.n.r. Tessa de Baan, Ineke Buurma, Franck van Kerkwijk, Iris Geerlings, Ineke Bokern, Nanda Schenk,
            Birgitta van Antwerpen, Asha Mees.


Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich met plezier vrijwillig inzetten om, samen met het team, activiteiten tot een mooi resultaat te brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan de kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, meester- en juffendag, projectweek, pasen, avondvierdaagse, schoolreis, sportdag, disco en afscheid groep 8.
Zij vergaderen eens in de 6 weken over de voortgang van de verschillende te organiseren activiteiten. Samen verdelen zij de taken en evalueren ze de evenementen. Onderwerpen die ons verder via ouders of leerlingen aangedragen worden bespreken wij hier ook. De directie is om de vergadering aanwezig.
De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden op Parro.
Zij innen en beheren de ouderbijdragen en zullen eens per jaar tijdens de algemene ledenvergadering aan u presenteren wat zij met deze bijdrage hebben gedaan.
Wanneer u eens een vergadering wilt bijwonen, een vraag heeft of informatie wilt ontvangen, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via ov.opmaat@jl.nu

 Van links naar rechts: Joane, Caroline, Jenny, Mariska, Petra, Vanessa, Ferry, Tamara
Larissa, Caroline, Debby, Ilja, Esther

Debby Bles-Bergkamp, voorzitter
Mijn naam is Debby Bles. Ik ben 41 jaar, getrouwd met Johan en samen de ouders van Thomas (groep 7B) en Dyonne (groep 5B). Samen met de enthousiaste groep ouders van de oudervereniging en het geweldige team van OpMaat brengen we de verschillende activiteiten tot een prachtig resultaat. Het belangrijkste is voor de kinderen een gezellige basisschooltijd en leuke herinneringen mee te geven.
Maar natuurlijk kan dit niet zonder u, de ouders van de kinderen op Opmaat. Neem gerust contact met ons op indien u ergens een vraag over heeft, een suggestie hebt of eens van gedachten wilt wisselen. 

Ferry van ’t Hull, penningmeester
Ik ben getrouwd met Trudie en samen hebben wij twee kinderen (Esmée en Jasper). Esmée zit in groep 8C en Jasper zit in groep 5C. Ik ben financieel manager bij een internationaal bedrijf en vind dit de ideale mogelijkheid om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.

Esther van Cleef, secretaris
Ik ben getrouwd met Arjan. Samen hebben wij twee prachtige meiden: Charlotte in groep 5A en Rosanne in groep 4B. Sinds 24 februari jl. wonen wij in Nieuw-Vennep en wij voelen ons hier helemaal thuis. Ik werk 36 uur per week als secretaresse  voor de directeur tram bij GVB in Amsterdam. Naast mijn drukke baan geniet ik ervan om een steentje bij te dragen aan de activiteiten op school. Op de vorige school deed ik dat door klassenouder te zijn en nu doe ik het graag bij de oudervereniging. Ik heb er erg veel zin in om er een mooi schooljaar van te maken.