Ons multifunctionele schoolgebouw en enkele speerpunten


Bij basisschool Opmaat maakt u kennis met een moderne school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke omgeving.
De school is gelegen in Nieuw-Vennep in de wijk Getsewoud-Noord. De school bevindt zich in het multifunctionele gebouw de Breedenborgh waarin ook een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang aanwezig is.
De groepen 6 en 7 van de school zijn tijdelijk gevestigd in een gebouw naast de hoofdlocatie. 
 
     
  Wij zijn van mening dat de moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht kinderen zelfstandig te maken en werk te geven dat uitdaagt, terwijl er daarnaast ruim aandacht is voor creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de school.
     
Ten aanzien van ICT vinden wij het belangrijk dat kinderen de benodigde vaardigheden en kennis (21st century skills) opdoen die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving. Dat vraagt allereerst om een goede ICT infrastructuur. Met de inzet van mobile devices (iPads in de kleutergroepen en Chromebooks in de groepen 3 t/m 8) en Cloud-toepassingen maken wij het mogelijk om: Gepersonaliseerd leren vorm te geven en samenwerking tussen kinderen te bevorderen waar bij traditionele grenzen van tafelgroepjes, het klaslokaal of zelfs de school steeds minder betekenis krijgen. Programmeerlessen, omgaan met social media, het bouwen van websites en de Opmaat-Vlog zijn enkele voorbeelden van onze ICT-toepassingen.  
     
We willen kinderen laten ervaren dat een stukje levensgeluk ontstaat wanneer je mooie dingen creëert. Mede daarom organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 één keer per week zogenaamde ’ateliers’. Binnen de ateliers bieden wij kinderen onderwijs aan op het gebied van beeldende vorming; zoals tekenen, handvaardigheid, maar ook techniek en ICT. Leerkrachten specialiseren zich gedurende een periode in een bepaalde techniek en verzorgen lessenseries die groepsdoorbrekend zijn. Verder werken we bijv. samen met een vakdocent drama.  
Het cultuuronderwijs biedt kinderen jaarlijks een verscheidenheid aan projecten, workshops en cursussen in allerlei kunstvakken en worden gegeven door professionele kunstenaars/ docenten. Ook bibliotheek- en museumbezoek in de regio maken deel uit van dit aanbod.
     
  Wij geloven dat een duidelijke structuur en heldere afspraken het schoolsucces van uw kind ten goede komt. Daarnaast vinden wij een goede sfeer in de groep belangrijk. De Kanjertraining waar wij bij basisschool Opmaat mee werken, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Deze methode voor sociaal-emotionele vorming zorgt er in hoofdlijnen voor dat kinderen leren hun sociale vaardigheden te ontwikkelen: kinderen leren om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. De aandacht van de school voor de Kanjertraining draagt bij tot de sfeer zoals u die bij ons zult aantreffen.  
     
De aandacht voor sport komt op vele manieren terug in ons onderwijs.
Zo hebben wij een bewuste keuze gemaakt voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs vanaf groep 1. Naast de wekelijkse lessen bewegingsonderwijs organiseren deze collega’s ook de jaarlijkse sportdag. Wij nemen traditiegetrouw actief deel aan sporttoernooien in Nieuw-Vennep en omgeving. Ter voorbereiding op deelname aan deze toernooien krijgen kinderen, in teamverband, zelfs extra trainingen van onze vakleerkrachten. Dit vindt plaats na schooltijd. Enkele keren per jaar brengt een (bekende) topsporter een bezoek aan onze school. Hij of zij wordt dan geïnterviewd door de leerlingen. Belangrijke onderwerpen als omgaan met winnen en verliezen, doorzetten en samenwerken worden dan besproken.

 
Tot slot worden kinderen bij basisschool Opmaat tijdens de overblijf in de gelegenheid gesteld om extra te sporten. Medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation bieden verschillende sportactiviteiten aan. Dat doen we of op de hockeyvelden van De Kikkers of op het eigen schoolplein waar we gaan werken met het schoolplein 14 concept van Johan Cruyff.